Bóna Zoltán Hivatalos honlapja
Szigetújfalu község


A községről

Szigetújfalu nevének újfalu része a környező településekhez képest későbbi létrejöttét sejteti. A "sziget" megjelölést földrajzi helymeghatározásként később került a név mellé. A környéken talált réz-, és bronzkori leletek a terület korai lakottságára utalnak. Az ercsi révátkelőhöz közel egy római kikötőerőd állt. A falu első okleveles említése 1252. augusztus 10-én történt meg, mint a királyné új faluja. 1303-ban egy adásvétel utáni határbejárásban tűnik fel ismét a neve. A falu középkori templomáról nincs adat. Hunyadi Mátyás uralkodása idején birtok miatt pereskedett Újfalusi Imre királyi trombitás a ráckevei szerbekkel. A XVI. századból fennmaradt az újfalui Thrombytás Tamás név. A település a török hódítás idején lakott hely volt. Az 1546-1590 közötti adatok szerint a faluban 22 és 32 közötti a családfők száma, akik gabona, bor, gyümölcs, len, lencse, széna, méhek, sertések, juhok stb. után fizettek adót a töröknek. Az 1959-ben létrehozott Petőfi Termelőszövetkezet 1960-ban egyesült a korábbival, és Béke Termelőszövetkezet néven működött 224 taggal, 920 holdon. A szigetcsépi Lenin Termelőszövetkezettel 1976-ban fuzionáltak. Az összevonások a közigazgatásban is előtérbe kerültek, így 1977. április 1-jén Szigetújfalut egyesítették Szigetcséppel és Szigetszentmártonnal. Már ezt megelőzően kiépítették a településen a villanyvezetékeket és az úthálózatot. A faluban a víz központi kútból, vízhálózattal jutott a házakba. A településen az orvos mellett anyavédelmi központ és fogorvos is működött. Szigetújfalunak ekkor művelődési háza és jól felszerelt általános iskolája volt A lakosok 1995 telétől gázzal fűthetnek. Az infrastrukturális fejlesztések folytatásaként 1996 őszétől sok lakásba bevezették a telefont. Szigetújfalu lakóinak száma ma meghaladja a kétezer főt. A község testvérvárosi kapcsolatot tart fenn a baden-württembergi Waghäusel és az osztrák Flattach településével. Waghäusel által kialakított vendégházban 30 fő részére biztosított a szállás és az étkezés. A községben a kulturális hagyományokat ápolja az 1952-ben alakult Német Nemzetiségi Táncegyüttes, az 1982-ben alakult Kamarakórus, az 1985-ben alakított Zenebarátok Kórusa. Az Ujflucher Buam fúvószenekar 1997 óta működik. 2002-ben a Polgári Kör Szigetújfaluért Egyesület alakult meg. 2010 végén pedig a Colour Táncegyesület. Az egyesületek nagyban hozzájárulnak a község változatos, érdekes kulturális életéhez.